สีสเปรย์ทนความร้อน SPcoat

สีสเปรย์ที่ง่ายต่อการพ่นลงบนวัสดุต่างๆ รวมถึงใช้ซ่อมแซมท่อไอเสียและอุปกรณ์อื่นๆ

สำหรับวัสดุทั่วไป

อุณหภูมิที่ทนความร้อนผลิตภัณฑ์ความเงาความหนาปริมาณมาตรฐานในการใช้สี
m2/1 กระป๋อง
การแห้งของสี
300°Cสเปรย์สีดำ
#300
กึ่งเงา15~20μ1~2มากกว่า20นาทีที่อุณหภูมิ 180°C
สเปรย์สีเงิน
#300
ด้าน
600°Cสเปรย์สีดำ
#600
สเปรย์สีเงิน
#600

สำหรับท่อไอเสีย

อุณหภูมิที่ทนความร้อนผลิตภัณฑ์ความเงาความหนาปริมาณมาตรฐานในการใช้สี
m2/1 กระป๋อง
การแห้งของสี
650°CEB-650ด้าน20~30μ1~2ในอุณหภูมิห้องหรือ
มากกว่า20นาทีที่อุณหภูมิ 180°C
SE-650
ข้อควรระวังในการทาสี
เซรามิค โคท จำกัด > ผลิตภัณฑ์ > สีสเปรย์ทนความร้อน