สีทาวัสดุที่มีอุณภูมิสูงขณะทำงาน

สีชนิดนี้สามารถทาเครื่องจักรที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 200℃ ขณะเครื่องกำลังทำงาน ปริมาณสีที่ใช้ขึ้นอยู่กับอุณภูมิตอนทา

สีทาวัสดุที่มีอุณภูมิสูงขณะทำงาน SPcoat

อุณหภูมิที่ทนความร้อน ผลิตภัณฑ์ความหนาปริมาณมาตรฐานในการใช้สี Kg/m2/1 ครั้ง
200°Cสีรองพื้นNKN-200G Primer เทา20~30μ0.25kg
สีรองพื้นNKN-200F Primer น้ำตาล
สีทับหน้าNKN-200S สีเงิน10~20μ0.15kg
300°Cสีรองพื้นNKN-300G Primer เทา20~30μ0.25kg
สีรองพื้นNKN-300F Primer น้ำตาล
สีทับหน้าNKN-300S สีเงิน10~20μ0.15kg
600°Cสีรองพื้นNKN-600G Primer เทา20~30μ0.25kg
สีรองพื้นNKN-600F Primer น้ำตาล
สีทับหน้าNKN-600S สีเงิน5~15μ0.15kg

ทินเนอร์ที่เหมาะสม : ทินเนอร์ NKN
บรรจุภัณฑ์ : 4kg ▪ 16kg

ข้อควรระวังในการทาสี
เซรามิค โคท จำกัด > ผลิตภัณฑ์ > สีทาวัสดุที่มีอุณภูมิสูงขณะทำงาน