สีละลายน้ำ SPcoat

สีชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการเสื่อมสภาพของอิฐทนไฟ ป้องกันการเสื่อมสภาพของเตาหลอมแหละเตาหล่อโลหะ ป้องกันการลดหรือเพิ่มของคาร์บอน (Decarburization, Carburization) ของวัสดุที่เป็นเหล็ก ป้องกันการเกิดสนิมและป้องกันโลหะเบาในเตาหลอม นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสีมาร์คกิ้งทนความร้อนได้อีกด้วย

สีป้องกันการออกซิเดชั่น

อุณหภูมิที่ทนความร้อนผลิตภัณฑ์ความเงาความหนาปริมาณมาตรฐานในการใช้สี
Kg/m2/1 ครั้ง
การแห้งของสี
~800°CYP-5
สีขาว
ด้าน20~100μ0.16 kg/40μมากกว่า20นาทีที่อุณหภูมิ 400°C
~1200°CLW-Y
สีขาวข้น
15~50μ

สีมาร์คกิ้ง

อุณหภูมิที่ทนความร้อนผลิตภัณฑ์ความเงา
~1000°CDS-14 สีขาวด้าน

การเจือจาง : น้ำในปริมาณที่เหมาะสม
บรรจุภัณฑ์ : YP-5 LW-Y และ DS-14 (4kg ▪ 16kg ▪ 20kg)

ข้อควรระวังในการทาสี
เซรามิค โคท จำกัด > ผลิตภัณฑ์ > สีละลายน้ำ SPcoat