สีฉนวนป้องกันความร้อน

มีการนำอนุภาคแก้วผสมลงในสีเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สีฉนวนป้องกันความร้อน SPcoat

อุณหภูมิ
ที่ทนความร้อน
ผลิตภัณฑ์ความเงาความหนาอัตราการ
เจือจาง
การแห้งของสี
200°CXHI-2
เทา
ด้านมากกว่า 100μ10~50vol%เป่าลม มากกว่า 30นาที
(12 ช.ม. สำหรับความหนาสีมากกว่า 300 μ)
อบที่อุณหภูมิ180°C มากกว่า 20นาที
(เพิ่มความร้อนที่ละน้อย)
300°CXHI-3
เทา
500°CXHI-5
เทา

XHI-5 ในระดับความหนา 1000μ สามารถลดอุณหภูมิจาก 500°C เป็น 320°C ได้ ในระยะเวลามากกว่า 24 ช.ม.
สามารถผลิตสีตามคำสั่งซื้อได้ กรุณาติดต่อเรา
ควรระวังในเรื่องของการระบายอากาศขณะที่กำลังแห้ง

ผลิตภัณฑ์เฉพาะ

ทินเนอร์ที่เหมาะสม : ทินเนอร์ XO ปริมาณมาตราฐานในการใช้สี 0.5 Kg/m2 (100μ)

บรรจุภัณฑ์ :สีชนิด XHI (2kg ▪ 8kg) ทินเนอร์ XO (4L ▪ 16L)

ข้อควรระวังในการทาสี
เซรามิค โคท จำกัด > ผลิตภัณฑ์ > สีฉนวนป้องกันความร้อน