สีสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ (สีทนน้ำมัน) SPcoat

สีสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์และท่อไอเสียรถ 2 ล้อ 4 ล้อ

อุณหภูมิที่ทนความร้อนผลิตภัณฑ์ความเงาความหนาปริมาณมาตราฐาน
ในการใช้สี
Kg/m2/1 ครั้ง
การแห้งของสีกรณีที่ใช้ร่วมกับสีรองพื้น
300°CEB-300
สีดำ
กึ่งเงา15~25μ0.15kgไม่น้อยกว่า24 ช.ม.
ในอุณหภูมิปกติ หรือ
มากกว่า 20 นาที
ที่อุณหภูมิ180°C
G-300
SE-300
สีเงิน
ด้านF-300
500°CEB-500
สีดำ
20~30μ มากกว่า 20 นาที ที่อุณหภูมิ180°CG-650
SE-500
สีเงิน
15~25μF-650
650°CEB-650
สีดำ
30~30μG-650
SE-650
สีเงิน
20~30μF-650

สีคัลเลอร์ (ความเงา 20% สีเทา สีครีม สีน้ำเงิน สีเขียว สีเหลือง และสีเมทาลิค)

ผลิตภัณฑ์เฉพาะ

ทินเนอร์ที่เหมาะสม :ทินเนอร์ E ทินเนอร์ XO (สีคัลเลอร์) การเจือจาง 10-30 vol%
บรรจุภัณฑ์ : สีชนิด EB(สีดำ) สีชนิด SE (สีเงิน) (4kg ▪ 16kg) ทินเนอร์ EO และ XO (4L ▪ 16L)

ข้อควรระวังในการทาสี
เซรามิค โคท จำกัด > ผลิตภัณฑ์ > สีสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ (สีทนน้ำมัน)