สีทนต่อสารเคมีและไอน้ำ

สีทนไอน้ำ ชนิด XT-10 ทนความร้อนได้ 300°C

ไม่เพียงแค่ทนต่อสารเคมีเท่านั้น แต่ยังทนต่อไอน้ำได้อีกด้วย แนะนำให้ทาทั้ง 3 ชั้น

  สี อัตราส่วน
การผสมสารแข็งตัว
ระยะเวลาทาสีหลังจากผสมสารแข็งตัว ปริมาณมาตรฐาน
ในการใช้สี
Kg/m2/1 ครั้ง
ความหนา
(สีคัลเลอร์)
~300°Cสีรองพื้นXT-10Fน้ำตาล
สาร 3 ชนิด

สารหลักA:สารหลักB :สารแข็งตัว

2:2:1
8 ช.ม.0.25kg40μ
สีชั้นกลางXT-10Gเทาอ่อน
สาร 2 ชนิด

สารหลัก : สารแข็งตัว

2:1
สีทับหน้า40μ
(20μ)

สีทับหน้า สามารถเลือกสีได้ตามต้องการ (สีคัลเลอร์)

สีทนสารเคมี ชนิด XT-100 ทนความร้อนได้ 300°C

ไม่เพียงแค่ทนต่อสารเคมีเท่านั้น แต่ยังทนต่อน้ำเดือดได้อีกด้วย แนะนำให้ทาทั้ง 3 ชั้น

  สี อัตราส่วนการผสมสารแข็งตัว ระยะเวลาทาสีหลังจากผสมสารแข็งตัว ปริมาณมาตรฐาน
ในการใช้สี
Kg/m2/1 ครั้ง
ความหนา
(สีคัลเลอร์)
~300°Cสีรองพื้นXT-100GSสีเทาเข้ม
สาร 2 ชนิด

สารหลัก : สารแข็งตัว

5:1
8 ช.ม.0.25kg40μ
สีชั้นกลางXT-100GLสีดำ
สาร 2 ชนิด
สีทับหน้า40μ
(20μ)

สีทับหน้า สามารถเลือกสีได้ตามต้องการ (สีคัลเลอร์)

สีทนสารเคมี ชนิด XT-102 ทนความร้อนได้ 400°C

ทนต่อสารเคมีและน้ำเดือด สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 400°C แนะนำให้ทาทั้ง 3 ชั้น

  สี อัตราส่วนการผสมสารแข็งตัว ระยะเวลาทาสีหลังจากผสมสารแข็งตัว ปริมาณมาตราฐาน
ในการใช้สี
Kg/m2/1 ครั้ง
ความหนา
(ีคัลเลอร์)
~400°Cสีรองพื้นXT-102GSสีเทาเข้ม
สาร 2 ชนิด

สารหลัก : สารแข็งตัว

5:1
8 ช.ม.0.25kg40μ
สีชั้นกลางXT-102GLสีดำ
สาร 2 ชนิด
สีทับหน้า40μ
(20μ)

สีทับหน้า สามารถเลือกสีได้ตามต้องการ (สีคัลเลอร์)

การนำไปใช้และผลิตภัณฑ์เฉพาะ

การนำไปใช้ :ทาภายในหม้อต้มน้ำ แทงค์น้ำ ทาภายในและภายนอกท่อและบ่อน้ำเสีย ทาภายในถุงกรอง ทาภายในหม้อนึ่งฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันไม่ให้แตก ป้องกันการผุกร่อนของพัดลมและเครื่องระบายอากาศ ทาภายในและภายนอกของอุปกรณ์ป้องกันมลพิษที่มีสนิมเกาะรุนแรง

ทินเนอร์ที่เหมาะสม :ทินเนอร์ XO (ไม่สามารถใช้กับทินเนอร์ชนิดอื่นได้)
บรรจุภัณฑ์ : ชนิด XT-10/XT-100/XT-102 ( โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 4kg ▪ 16kg (สามารถสอบถามปริมาณสินค้าต่อพื้นที่ที่จะใช้งานได้)) ทินเนอร์ XO (4L ▪ 16L)

ข้อควรระวังในการทาสี
เซรามิค โคท จำกัด > ผลิตภัณฑ์ > สีทนต่อสารเคมีและไอน้ำ