สีทับหน้าทนความร้อนสีต่างๆ

สีคัลเลอร์ทาภายในและภายนอกชนิด C

อุณหภูมิที่ทนความร้อน ผลิตภัณฑ์ ความเงา ความหนา ปริมาณมาตรฐานในการใช้สี
Kg/m2/1 ครั้ง
การแห้งของสี
ใช้รองพื้นทาครั้งเดียวใช้รองพื้นทาครั้งเดียว
200°CC-200
〈รหัสสี〉
กึ่งเงา20±5μ25±5μ0.14kg0.16kgมากกว่า 20 นาที
ในอุณหภูมิ 150°C
300°CC-300
〈รหัสสี〉
เงา 20%
400°CC-400
〈รหัสสี〉
ด้านมากกว่า 20 นาที
ในอุณหภูมิ 180°C
500°CC-500
〈รหัสสี〉
600°CC-600
〈รหัสสี〉

※* ผลิตภัณฑ์ชนิดคัลเลอร์ จะผลิตสีตามคำสั่งซื้อ กรุณาทำข้อตกลงเรื่องความเงาและการส่งสินค้าก่อน
* เฉดสี และความเงา อาจเปลี่ยนไปตามสี

การนำไปใช้และผลิตภัณฑ์เฉพาะ

การนำไปใช้ :ใช้ทาด้านนอกโรงงาน เตาเผา ปล่องไฟ ท่อระบายความร้อน เครื่องทำความร้อน และอุปกรณ์อื่นๆ
ที่อยู่ใสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง

ทินเนอร์ที่เหมาะสม :ทินเนอร์ O หรือ ทินเนอร์ในกลุ่ม Aromatic Solvent
สีเงิน คลิกที่นี่ | สีดำ คลิกที่นี่

ข้อควรระวังในการทาสี
เซรามิค โคท จำกัด > ผลิตภัณฑ์ > สีทับหน้าทนความร้อนสีต่างๆ