สีทับหน้าทนความร้อน สีดำ

สีทาภายในและภายนอกสีดำ ชนิด B

อุณหภูมิที่
ทนความร้อน
ผลิตภัณฑ์ ความเงา ความหนา ปริมาณมาตรฐานในการใช้สี
Kg/m2/1 ครั้ง
การแห้งของสี
ใช้รองพื้นทาครั้งเดียวใช้รองพื้นทาครั้งเดียว
200°CB-200เงา 20%*120±5μ25±5μ0.10kg0.12kgมากกว่า 20 นาที
ในอุณหภูมิ 150°C
300°CB-300เงา 10%*2
400°CB-400ด้าน0.12kg0.15kgมากกว่า 20 นาที
ในอุณหภูมิ 180°C
500°CB-5000.10kg0.12kg
600°CB-600

*1▪*2 สามารถปรับความเงาได้
B-200M ด้าน B-200L กึ่งเงา B-200LL เงา
B-300M ด้าน B-300L กึ่งเงา B-300LL เงา

การนำไปใช้และผลิตภัณฑ์เฉพาะ

การนำไปใช้ :ใช้ทาด้านนอกโรงงาน เตาเผา ปล่องไฟ ท่อระบายความร้อน เครื่องทำความร้อน
(เช่น ท่อฮีตเตอร์ สาย Sheath) และอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง

ทินเนอร์ที่เหมาะสม :ทินเนอร์ O หรือ ทินเนอร์ในกลุ่ม Aromatic Solvent
บรรจุภัณฑ์ :สีดำชนิด B (4kg ▪ 16kg) ทินเนอร์ O (4L ▪ 16L)
สีเงิน คลิกที่นี่ | สีต่างๆ คลิกที่นี่

ข้อควรระวังในการทาสี
เซรามิค โคท จำกัด > ผลิตภัณฑ์ > สีทับหน้าทนความร้อนสีดำ