สีทับหน้าทนความร้อน สีเงิน

สีทาภายในและภายนอกสีเงิน ชนิด MS ใช้ร่วมกับสีรองพื้น

อุณหภูมิที่ทนความร้อน ผลิตภัณฑ์ ความหนา ปริมาณมาตรฐานในการใช้สี
Kg/m2/1 ครั้ง
การแห้งของสี
ใช้รองพื้นทาครั้งเดียวใช้รองพื้นทาครั้งเดียว
200°CMS-20015±5μ25±5μ0.12kg0.15kgมากกว่า 20 นาที
ในอุณหภูมิ 150°C
300°CMS-300
400°CMS-40010±5μ15±5μ0.10kgมากกว่า 20 นาที
ในอุณหภูมิ 180°C
500°CMS-500
600°CMS-600

สีทาภายนอกและวัสดุที่อยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน สีเงิน ชนิด SY ทาครั้งเดียวได้

อุณหภูมิที่ทนความร้อน ผลิตภัณฑ์ ความหนา ปริมาณมาตรฐานในการใช้สี
Kg/m2/1 ครั้ง
การแห้งของสี
ใช้รองพื้นทาครั้งเดียวใช้รองพื้นทาครั้งเดียว
200°CSY-20015±5μ25±5μ0.12kg0.15kgมากกว่า 20 นาที
ในอุณหภูมิ 150°C
300°CSY-300
400°CSY-400มากกว่า 20 นาที
ในอุณหภูมิ 180°C
500°CSY-500
600°CSY-600
800°CSY-800

การนำไปใช้และผลิตภัณฑ์เฉพาะ

การนำไปใช้ : ใช้ทาด้านนอกโรงงาน เตาเผา ปล่องไฟ ท่อระบายความร้อน เครื่องทำความร้อน
(เช่น ท่อฮีตเตอร์ สาย Sheath) และอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง

ทินเนอร์ที่เหมาะสม :ทินเนอร์ O หรือ ทินเนอร์ในกลุ่ม Aromatic Solvent
บรรจุภัณฑ์ :สีเงินชนิด MS (4kg ▪ 16kg) สีเงินชนิด SY(4kg ▪ 16kg) ทินเนอร์ O (4L ▪ 16L)
สีดำ คลิกที่นี่ | สีต่างๆ คลิกที่นี่

ข้อควรระวังในการทาสี
เซรามิค โคท จำกัด > ผลิตภัณฑ์ > สีทับหน้าทนความร้อนสีเงิน