สีรองพื้น : เป็นสีที่ใช้ทาภายในและภายนอก และสำหรับวัสดุที่อยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน

สีรองพื้นชนิดผสมสังกะสี

สีรองพื้นชนิด Zn เป็นสีที่มีการใช้งานมาเป็นเวลายาวนาน
เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาอย่างได้มารตฐานและใช้งานง่าย สามารถทาหนาได้ในกรณีที่จำเป็น

อุณหภูมิที่ทนความร้อนผลิตภัณฑ์สีความเงาความหนาปริมาณมาตรฐานในการใช้สี
Kg/m2/1 ครั้ง
อัตราการ
เจือจางของ
ทินเนอร์ (vol%)
ระยะเวลา
ในการทาสีทับ
~200°CZ-200Gเทาด้าน20~40μ0.18kgทินเนอร์ O
10~30%
มากกว่า 5 ช.ม. แต่
ไม่เกิน 3 เดือน
ในอุณหภูมิปกติ
Z-200Fน้ำตาล
~300°CZ-300Gเทา0.15kg
Z-300Fน้ำตาล0.18kg
~400°CZ-400Gเทา20~30μ0.15kg
Z-400Fน้ำตาล
~500°CZ-500Gเทา
Z-500Fน้ำตาล
~600°CZ-600Gเทา
Z-600Fน้ำตาล
~800°CZ-800Gเทา
Z-800Fน้ำตาล

ในช่วงอุณหภูมิ 200°C ~ 600°C มีผลิตภัณฑ์สีเขียวด้วย (เป็นสินค้าผลิตตามคำสั่งซื้อ ชื่อผลิตภัณฑ์ Z-200GR~Z-600GR)

สีรองพื้นชนิดไม่ผสมสังกะสี

สีรองพื้นชนิดนี้ไม่ผสมผงสังกะสี รวมถึงสารที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ใช้งานง่ายและสามารถทาหนาได้ในกรณีที่จำเป็น สีได้ถูกพัฒนาให้ มีความทนทานต่อสภาพอากาศ การสึกกร่อน และการกัดกร่อนของน้ำเค็ม มีความสามารถในการยึดเกาะสูง เหมาะอย่างยิ่งในการใช้เป็นสีรองพื้นของผลิตภัณฑ์สีทับหน้าของบริษัทแทบทุกชนิด

อุณหภูมิที่ทนความร้อนผลิตภัณฑ์สีความเงาความหนาปริมาณมาตรฐานใน
การใช้สี Kg/m2/1 ครั้ง
อัตราการ
เจือจางของ
ทินเนอร์ (vol%)
ระยะเวลาในการทาสีทับ
~200°CG-200เทาด้าน20~40μ0.15kgทินเนอร์ O
10~30%
ไม่น้อยกว่า 5 ช.ม.ในอุณหภูมิปกติ แต่ไม่เกิน 3 เดือน
F-200น้ำตาล
~300°CG-300เทา
F-300น้ำตาล
~650°CG-650เทา20~30μ0.12kg
F-650น้ำตาล

ห้ามใช้ชนิดผสมผงสังกะสีและไม่ผสมผงสังกะสีด้วยกัน

นอกเหนือจากสีข้างต้นแล้วยังมีสีขาวและสีเขียว (ชื่อผลิตภัณฑ์ : สีขาว W-200-650 , สีเขียว G-200-650)

สีรองพื้นสีขาว เหมาะสำหรับใช้ในกรณีที่ใช้สีทับหน้าสีอ่อน (ระดับสีประมาณ N-9)

การนำไปใช้และผลิตภัณฑ์เฉพาะ

การนำไปใช้ :ใช้ทาภายนอกโรงงาน เตาเผา ปล่องไฟ และภายนอกท่อที่มีอุณหภูมิสูง รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่อยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน

ทินเนอร์ที่เหมาะสม :ทินเนอร์ O หรือ ทินเนอร์ EO หรือ ทินเนอร์ในกลุ่ม Aromatic Solvent
บรรจุภัณฑ์ :สีรองพื้นชนิดผสมสังกะสี (4kg ▪ 16kg ▪ 20kg) สีรองพื้นชนิดไม่ผสมสังกะสี (4kg ▪ 16kg) ทินเนอร์ O ▪ EO (4L ▪ 16L)
สีดำ คลิกที่นี่ | สีต่างๆ คลิกที่นี่

ข้อควรระวังในการทาสี
เซรามิค โคท จำกัด > ผลิตภัณฑ์ > สีรองพื้น