วิธีการทาสี

เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ที่ทา

ข้อควรระวัง

วิธีการทาสีทนความร้อน

สีทนความร้อนคือ สีที่ใช้เคลือบวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในอุณหภูมิสูง (200 องศาขึ้นไป) เช่น เครื่องใช้ในครัว รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ เตาเผาขยะ โรงงานสารเคมี เป็นต้น เพื่อความสวยงาม และป้องกันสนิมหรือการกัดกร่อน

วิธีการทา

สีของเรามีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี สามารถใช้งานได้เหมือนกับสีทั่วไป (แนะนำให้ใช้ทินเนอร์เฉพาะด้วย) ควรเลือกสีให้เหมาะสมกับรูปแบบของวัสดุและสภาพแวดล้อม และเพื่อป้องกันไม่ให้สีตกตะกอน ควรคนสีให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนการใช้งาน

การเลือกสี

เพื่อรักษาวัสดุ อุปกรณ์ที่เคลือบให้คงทนอย่างมีประสิทธิภาพและสวยงาม ควรเลือกสีที่เหมาะสมกับสภาพอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมทางเคมี การกัดกร่อนของน้ำเค็มของวัสดุ อุปกรณ์ เมื่อเราทราบเงื่อนไขการใช้งานและความต้องการของคุณ (เช่น สี วัสดุ อุปกรณ์ อุณหภูมิ การนำไปใช้ วิธีทา หรือเงื่อนไขอื่นๆ) เราจะเลือกสีที่เหมาะสมที่สุดให้แก่คุณเพราะฉนั้น อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

ความหนาและการทำให้สีร้อน

ความหนา หมายถึง ความหนาระหว่างสีรองพื้น สีชั้นกลาง และสีทับหน้า กับวัตถุที่เคลือบ มาตรฐานของความหนาเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยรักษาประสิทธิภาพและระยะเวลาของสีทนความร้อนที่เคลือบติดกับวัตถุ

ส่วนการทำให้สีร้อนนั้นคือ การทำให้สีทนความร้อนแข็งตัวและเกาะติดกับวัตถุ ในกรณีที่ทามากกว่า 3 ชั้น หรือใช้สีทนความร้อนมากกว่า 400°C ควรทำให้สีร้อนขึ้นช้าๆ แต่ถ้าความหนาของสีมากกว่ามาตรฐานหรือทำให้สีร้อนเร็วเกินไป อาจจะทำให้สีเกิดแก๊ซตรงบริเวณที่ทา ก่อให้เกิดสีพองและหลุดได้

เซรามิค โคท จำกัด > วิธีการทาสี