นโยบาย

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาขององค์กร

สาขาภายใน

ความเป็นมา

ลูกค้าหลัก

ปรัชญาขององค์กร

วิศวกร พนักงานขาย และพนักงานทุกคนจะตระหนักอยู่เสมอในเรื่อง “สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน” เพื่อขยายกิจการและปรับปรุงศักยภาพของบริษัท นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาเราได้เปิดตัวโรงงานใหม่ที่ Zama เพื่อส่งเสริมการอุปทานและการพัฒนาสินค้า

นโยบายการบริหาร

เราจะนำเทคโนโลยีสีทนความร้อนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า

1. เรามุ่งมั่นที่จะขยายช่องทางการตลาดและสร้างองค์กรให้แข็งแรง

2. เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีที่สุดและท้าทายกับเทคโนโลยีใหม่ๆ

เซรามิค โคท จำกัด