นโยบาย

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาขององค์กร

สาขาภายใน

ความเป็นมา

ลูกค้าหลัก

นโยบาย

กล่าวทักทาย

ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของ เซรามิค โคท

เราได้ดำเนินกิจการในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายสีทนความร้อนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965 ตลอดเวลา 50 ปี เราได้พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ซึ่งผลจากการที่เราพัฒนาและวิจัยอย่างต่อเนื่องนั้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เรายิ่งมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ทั้งนี้ทั้งนั้นขอขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราเรื่อยมา จนกระทั่งบริษัทเราเจริญก้าวหน้าจนถึงทุกวันนี้

ต่อจากนี้ไป พนักงานทุกคนจะร่วมใจสร้างรากฐานการบริหารจัดการให้แข็งแรง รวมทั้งพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าเชื่อถือและพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของเรา และเราจะตั้งใจดำเนินธุรกิจบนรากฐานความคิดนี้ต่อไป

สุดท้ายอยากจะขอขอบพระคุณท่านอีกครั้งสำหรับคำแนะนำและกำลังใจที่มอบให้เรามาโดยตลอด

ตราสินค้า

< สีคุณภาพสูง SP coat (เอส พี โคท) > เป็นชื่อสามัญของสีทนความร้อนและทนการออกซิเดชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทเรา (เครื่องหมายการค้าเลขที่ 4118146)

ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เราจะพัฒนาและวิจัยสีเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ของเราได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมยานยนต์ งานก่อสร้าง การเกษตร รวมไปถึงของใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ภายใต้ชื่อ แบรนด์ SP coat

เซรามิค โคท จำกัด